Akademik Gelişim - Takip

Çeşitli alanlarda geleceğe yön veren, öğrencilerimize rota oluşturan interaktif eğitim modelimiz ile ülkemizde ve Avrupa’ da başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Her geçen gün başarımızı üst sıralara taşıyoruz.

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

  1. HAZIRLIK SINIFI UYGULAMALARIMIZ

5. Sınıflarımız, ortaokula İngilizce ağırlıklı Hazırlık sınıfı uygulamamız ile İngilizce eğitimine başlarlar. İngilizce Hazırlık Sınıflarımızda haftalık 16 saat olarak planlanan İngilizce dersleri; 10 saatlik Main Course( ana ders), 4 saatlik Skills ( Beceri dersleri) ve 2 saatlik MEB müfredatının işlendiği derslerden oluşur.

Main Course derslerimiz İnglizce eğitiminin iskeletini oluşturur. Beceri dersleri ise 4 temel dil becerisine yönelik çalışmaların yapıldığı derslerdir. Bu derslerde İngilizce Konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerine yönelik çalışmalar yapılır. Haftalık 2 ders saati ile MEB müfredatı işlenerek öğrencilerimizin ulusal ölçme değerlendirme süreçlerine hâkim olmaları sağlanır.

İngilizce hazırlık sınıflarımızda kur sınıfı uygulaması yapılarak öğrencilerin daha etkili ve aktif olduğu dersler amaçlanmaktadır. Dönem başında yapılan 4 temel dil becerisini ölçen hazırbulunuşluk sınavları ile öğrencilerimizin İngilizce düzeyleri belirlenir ve bir dönemi sadece İngilizce derslerinde seviyesine uygun kur sınıfında geçirirler.

Her dönem başında yapılan İngilizce ölçme değerlendirme araçları ile öğrencilerimize kur değiştirme imkânı sunulur. Yılsonuna doğru Cambridge sınavları ile uluslararası ölçekte öğrencilerimiz kendilerini değerlendirme imkânı bulurlar.

6. sınıflarımız, İngilizce hazırlık sınıfını tamamlayarak Akademik hazırlık sınıfına geçmiş öğrencilerimizin bulunduğu gruplardır. Bir önceki yıl alınan 16 saatlik İngilizce programı bu yılda 7 saate düşer. 6. Sınıf ortaokulda öğrenilecek pek çok bilginin temelinin oluştuğu sınıf düzeyidir. Homojen akademik düzeydeki sınıflarımızda Türkçe, Matematik ve Fen bilimleri gibi ana branşlarda yüklemeler yapılarak 7. Sınıfta uygulanacak olan akademi sınıflarına hazırlık yapılır. Akademik yüklemelerin yoğun yaşandığı bu sınıf düzeyinde öğrencilerimiz sınav grubu düzeyinde kendi sınıfını belirlemek için yoğun uğraş içine girerler.

  1. SINAV GRUBU ÇALIŞMALARIMIZ

                7. sınıflarımız ve 8. Sınıflarımız; artık ergenlikle birlikte kendini tanıyan, kendi öğrenme sürecini yönetebilen öğrencilerin oluşturduğu sınıf düzeyidir. Bu gruptaki öğrencilerimiz sınav grubu öğrencilerimizdir. Akademi sınıflarımız bir önceki yılın deneme sınavı sonuçlarına göre oluşturulurken, diğer şubelerimizin akademik olarak homojen sınıflardan ( eşit düzeyde) oluşması sağlanır.

Her dönem sonunda bu grupta yer alan öğrencilerimiz almış oldukları deneme sınav sonuçlarına göre kendi sınıflarını belirlerler. Bu süreçte iç motivasyonun yüksek tutulması amaçlanarak öğrenciler yönlendirilir.

  1. ÖLÇME DEĞERLENDİRME SİSTEMİMİZ

Öğrencilerimiz her ayın ilk günü kendilerine ulaştırılan AKADEMİK TAKVİM ile bir aylık planlanan tüm ölçme değerlendirme sınavlarını kolayca takip etmektedir.  Takvimimizde yazılı sınavlar, deneme sınavları, konu tarama testleri, geziler gibi pek çok eğitsel aktivite yer almaktadır.

Her sınıf düzeyinde bir dönemde en az 5 adet ulusal ölçekte deneme sınavı öğrencilerimize uygulanır. Yapılan deneme sınavları öğrencimizin sınav grubunda bulunacağı sınıfını etkilemektedir. Yapılan deneme sınavları aynı gün sonuçlandırılarak velimize dijital raporu anında ulaştırılır. Uygulanan deneme sınavlarında öğrencinin hangi kazanımda eksik öğrenmelerinin olduğunu, hata yaptığı soruların görüntülenmesini, süreç gelişimini branş bazlı olarak grafiklendirilmesini sağlayarak ara dönemlerde velilere detaylandırılmış raporlar sunulmaktadır. Bu raporlarda öğrencinin deneme sonuçları, girilen sınavdaki alt üst bantlarla durumunun bağıl değerlendirmesi, eksik konu ve kazanım başlıkları, aldığı etütleri, çözdüğü soru sayısına kadar pek çok sayısal veri bulunmaktadır. Tamamen veri esaslı çalıştığımız ölçme değerlendirme hizmetlerinde asıl amaç öğrencinin eksiklerinin belirlenmesidir. Bu sebeple öğrenciye çözdürdüğümüz her optiklendirilmiş soruyu özel kazanım kodu vererek öğrencinin bilgi bankasına yüklüyoruz. Süreç içerisinde velimize ve öğrencimize öğrencimizin hangi dersin hangi ünitesinin hangi kazanımında eksiği var somut olarak belirleyerek yol göstermeye devam ediyoruz.  

  1. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TAKİP SİSTEMİMİZ

Öğrencilerimizin bir sistem içerisinde bireysel farklılıkları gözetilerek takip edilip, uygun yönlendirmeler yapılması öğrenme süreci içerisinde önemli bir yer tutar. Bu bağlamda hazırlık grubu öğrencilerimize ve sınav grubu öğrencilerimize farklı uygulamalarımız bulunmaktadır.

Hazırlık grubunu oluşturan 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimize atanan bir sınıf rehber öğretmeni öğrencimizin psikolojik, akademik, sosyal ve ahlaki gelişimden sorumlu olurken; 7 ve 8 sınıflarımızda bir bayan bir erkek sınıf öğretmeni atayarak onların bu süreçte dahil olan ergen gelişimini de yakından takip etmektedir. Kız öğrencilerimize bayan öğretmenlerimiz, erkek öğrencilerimize erkek öğretmenimiz rehberlik etmektedir.

Rehberlik sürecinin en önemli faktörü tanıdır. Bu anlamda tüm rehber öğretmenlerimiz kullanılan öğrenci takip portalıyla her bir öğrencisinin aldığı tüm notları, etütleri, eksik konu başlıklarını, sınıf içi ve dışı durumlarını sayısal veriler eşliğinde takip ederek bireysel bazda çözüm önerileri üretir. Yine sınav grubumuzda “Sınav Günlüğüm” takip ajandası ile öğrencinin her gün neler yaptığını kontrol eder. Bunlar için ders programımızda özel olarak “danışmanlık” ders saatlerimiz bulunmaktadır.

 

  1. ETÜT SİSTEMİMİZ

Öğrenmenin pekişmesi açısından etütler çok önemli bir yer tutar. Bu bağlamda cumartesi günleri ve okul saatleri dışında hafta içi belirli günlerde rutin etütlerimiz olmaktadır. Hafta sonu yapılan etütlerimiz 5 derslik sabit programları olan etütlerdir. Bu etütler 5 ve 8. Sınıf düzeylerimizde zorunlu, 6 ve7.sınıflarımız için gereklilik arz etmektedir. 8. Sınıflarımız cumartesi günü tam gün (8) saat olarak etüt yapmaktadır.

 

Tam öğrenme modeli kapsamında okulumuzdaki her bir öğrenci ortalama yılda 40 civarında hafta içi tam öğrenme etüdü almaktadır. Bu etütler planlanırken akademik takvimde yer alan Konu Tarama Testlerinin sonuçları dikkate alınarak istisnasız tüm öğrencilere öğrenme düzeyine göre planlı etütlere katılırlar.  Bunların dışında tüm sınıf düzeylerinde rehberlik servisi ve danışman öğretmenlerimizin tavsiyesi üzerine küçük gruplar halinde öğrenme etütleri de yapılmaktadır.

 

 

  1. GENÇLİK GELİŞİM KAMPLARIMIZ

Ortaokul yaş itibariyle sosyal hayatla tanışma, kendini tanıma, ruhsal özgürlük ve ahlaki gelişimin zirve yaptığı bir çağdır. Öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verme anlamında kamplarımızı nitelikli zaman geçirme ve akadami kampları olmak üzere ikiye ayırsak da birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Tüm akademi kamplarımızda az da olsa karakter eğitimi, tüm karakter eğitimi kamplarımızda da az da olsa akademik eğitim yer almaktadır.

8. Sınıflarımızın yoğun olarak akademik ağırlıklı olan ve gelenek haline gelen başlıca kamplarımız ilk dönem yapılan “Gece Kuşu” kampı, yarıyıl tatilinde termal otellerde yapılan     “Eksik tamamlama kampı”, 2. Dönem başından itibaren “ Akşam kampı” ve son olarak Ramazan Ayında yapılan “ Son Viraj “ kamplarıyla tamamlanmaktadır.

 

Yıl boyunca karakter eğitimi anlamında da kamplarımız yapılmaktadır. 5,6 ve 7. Sınıflarımızın erkek için her ay bir hafta sonunu danışman öğretmenleriyle ders çalışma kampları şeklinde yatılı olarak kurum pansiyonumuzda yapılmaktadır.