Akıl-Zeka Oyun Eğitimi

Kreşten anaokulu, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, ilkokul ve ortaokul, liseye kadar eğitimin her alanında uzman kadromuz ile çeşitlendirilmiş, başarılı modelleri ile farklı branşlara entegre ettiğimiz eğitim sistemi sunuyoruz.

 

                                             ATLAS KOLEJİ AKIL VE ZEKA OYUNLARI SİSTEMİ (AKAZOS)

 ‘’OYUN, ÇOCUKLAR İÇİN BİR YAŞAM ÖĞRETİSİDİR…’’

Atlas Koleji Akıl ve Zekâ oyunları dersi Anasınıfından 8.sınıfa kadar her kademede haftada bir saat olarak uygulanmaktadır. Akıl oyunları dersinde amacımız öğrencilerimizin oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretebilme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul ve hayat başarılarını artırmaktır. Temelinde problem çözme, iletişim, akıl yürütme, öz düzenleme, psikomotor becerilerinin ve duyuşsal özelliklerin geliştirilmesi vardır. Bu gelişmeler ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Akıl ve zekâ oyunları dersimizde öğrenci derse aktif olarak katılacak ve dersin işlenişinde yaparak –yaşayarak öğrenme metodunu uygulayacaktır. Aynı zamanda kendine güven duygusu gelişecektir.

   Atlas Koleji Akıl Oyunları Sistemimizde   dersi dinleyen izleyen cevap veren öğrenci yerine; tanıyan fark eden, planlayan ,kurgulayan öğrenciler yetiştirmektir. Özellikle grup etkinliklerimizde öğrencilerimizin sosyalleşmesini sağlayan oyunlar belirlenmiştir.

Akıl ve Zeka Oyunları dersimizde uyguladığımız yıllık planımız hem bireysel, hem grup oyunlarında öğrencilerimizin kendilerini;  

 • Daha iyi tanıyabilme ve ifade edebilmeleri,
 • Daha iyi hafıza ve bilişsel beceri kazanabilmeleri,
 • Daha iyi düşünebilme, akıl yürütebilme ve öğrenmeyi öğrenebilmeleri,
 • Daha iyi ve net sonuçlar alabilmek için beyin egzersizi yapabilmeleri,
 • Daha iyi eleştirel düşünebilmeleri,
 • Daha iyi problem çözebilmek için sorulara farklı açılardan bakabilmeleri,
 • Daha iyi odaklanabilmeleri, görsel dikkat ve algılarını geliştirebilmeleri
 • Daha planlı, stratejik, analitik, bağlantısal  ve uzamsal düşünebilmeleri
 • Daha iyi kurallara uyabilmeleri,
 • Daha iyi iletişim kurabilmeleri,

için özel olarak seçilmiş Avrupa ‘da ödül almış oyunlardan oluşmaktadır.

*QUORİDOR                        *REVERSİ                           *OCTİ                                *CHECKERS

*Q-BITZ                                 *ABALONE                         *RUSH HOUR                    *GO

*META FORMS                     *MATCH MADNESS   *HOPPERS                            *LOOK LOOK

*MANGALA                            *PENTAGO                   *EQUILİBRİO                       *SATRANÇ…..

Buna benzer 40’a yakın oyun öğretip uygulama yapıyoruz ve turnuvalar yapıyoruz.

 Ayrıca Akıl ve Zeka oyunları dersimizde hem Ulusal hem Uluslararası  turnuvalar ve olimpiyatlar için hazırlanma sürecinde ,öğrencilerimizi olimpiyat deneyimlerinde takım çalışması ,öz disiplin, empati ve hedefe varma kararlılığı becerilerini geliştirmek için özel çalışmalar yapmaktayız.

ATLAS KOLEJİ AKIL VE ZEKA OYUNLARI DERSİ ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

 1. Öğrencilerimiz  karşılaştığı problemleri anlayabilecek. olaylar arasında bağlantı kurabilecek, sonuca ulaşabilmek için plan yapıp uygulayabilecek.
 2. Mantıksal olarak düşünebilecek, tüme varım ve tümden gelim kavramlarıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilecek.
 3. Günlük hayatta ve derslerinde karşılaştığı problemlerle ilgili çözüm yöntemleri araştıracak ve deneyecek.
 4. Yaşamı boyunca gerekli olan akıl yürütme işlevini bilecek ve bunu uygulayabilecek.
 5. Karşılaştığı problemlere birden çok çözüm yolları ve strateji geliştirebilecek.
 6. Konsantrasyon süre ve derinliğinin artıracak
 7. Okuduğunu anlama, anladığını uygulama beceri ve hızı artacak.
 8. Sorunlarla başa çıkma, yenilgi karşısında pes etmeme ve yeniden başlayabilme becerisi artacak.
 9. Motor becerileri gelişecek.
 10. 3-boyutlu görebilme, görünmeyeni canlandırabilme becerisi artacak.
 11. Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilecek.
 12. Eldeki verileri doğru değerlendirme ve bunları sonuca ulaşmada verimli ve akılcı kullanabilecek.
 13. Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilecek.
 14. Planlı hareket etme yetisi kazanacak.
 15. Hızlı düşünme ve karar verme becerisi gelişecek.
 16. Durumlar karşısında farklı çözüm yolları/stratejileri geliştirebilecek.
 17. Kaybetmeye tahammül edecek, başaranı ve başarıyı takdir edebilecek.
 18. Ekip çalışmasına yatkınlığın artacak.
 19. Sosyal başarısı artacak.
 20. Akademik (sınav/ders) başarıları artacak.

Palanks’ın dediği gibi ‘’her çocuğun-içindeki kıpır kıpır çocuğu hissedenler dahil-oyun ile mutlu olma hakkı vardır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARILARIMIZ

*11.MİND LAB OLİMPİYATLARI  (6 MAYIS 2017 İSTANBUL SEVİNÇ KOLEJİ)

(QURİDOR-CHEECKERS-ABALONE –OCTİ)

TÜRKİYE 2.LİĞİ

*11. MİND LAB ULUSLARARASI OLİMPİYATLARINDA YUNANİSTAN ‘IN GİRİT ADASINDA  TÜRKİYEYİ TEMSİL ETTİK.

*12.MİND LAB OLİMPİYATLARI  (5 MAYIS 2018 İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ)

TÜRKİYE 3.LÜĞÜ

*13. MİND LAB OLİMPİYATLARI( 12 MAYIS 2019 İSTANBUL  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ)

TÜRKİYE 1.LİĞİ

* ANKARA TÜRKİYE GENELİ MANGALA FEDERASYONU TÜRKİYE  1.LİĞİ (İKİ KEZ)

*1.WORLD MANGALA CHAMPİYONSHİP DÜNYA  10. LUĞU

*TAKEV İZMİR TÜRKİYE ZEKA OYUNLARI OLİMPİYATLARI

QUORİDOR VE ABALONE  OYUNLARINDA TÜRKİYE 2. LİĞİ

* SAMSUN ULUSAL  AKIL VE ZEKA OYUNLARI TURNUVASI

QUORİDOR  VE MANGALA KAYSERİ 1.LİĞİ ,QUORİDOR TÜRKİYE 3.LÜĞÜ VE MANGALA TÜRKİYE 4.LÜĞÜ

*TAZOF (TÜRKİYE AKIL VE ZEKA OYUNLARI FEDERASYONU) ‘TA BURSA VE BİLECİK’TE KAYSERİ ‘Yİ TEMSİL ETTİK .

EQUILİBRİO,MANGALA,PENTAGO,Q-BITZ OYUNLARI İLE

*KAYSERİ GENELİ İLKOKUL,ORTAOKUL VE LİSEDE İLK KEZ MANGALA TURNUVASINI DÜZENLEDİK.

 

ÇOCUK KENDİSİNİ VE HAYATI OYUN İLE ÖĞRENİR VE ORTAYA KOYAR