Okul Öncesi Eğitim

Farklı yetenekleri keşfi için her yaş grubuna göre kodlama, görsel sanatlar, müzik, akıl oyunları, beden eğitimi alanlarında ilgi alanlarına yönlendiren mentorluk alabileceği ve uygulama alanları ile sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

 

                                                                                                     OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

    Okul öncesi eğitim, 0-36 ay arasında anne sevgisi ve şefkati ile sarılmış bir çocuğun; 36-72 ay arasında da aynı şefkat ile sarılarak eğitim verildiği bir yuvadır. Atlas Altınoluk Koleji olarak okul öncesi eğitimi, "Temel eğitime başlama yaşına gelen çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre imkânı sağlayan, onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan bir süreçtir." Şeklinde tanımladık

    Esasen "Eğitim; birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir." Felsefesinden yola çıktık. Bilgiyi aktaran değil, öğrenmeyi öğrenen, öğrenmeyi sevdiren öğreticiler olmayı ve gücünü özünde sahip olduğu enerjiden alan temel ahlaki değerler ile kuşanmış ve dosdoğru bir inanca sahip, yeni bilgi ve yeniliklere açık, araştıran, soran, keşfeden, merak eden bireyler yetiştirmeyi hedefledik.

Programımızı tasarlarken disiplinler arası model; sanat, spor, bilim, matematik, akıl oyunları, yabancı dil, müzik, değerler eğitimi, Kur'an-ı Kerim, Montessori vb. etkinlikleri belirlenen ortak temalar aracılığıyla birbiri ile ilişkilendiren sistematik bir program hazırladık. "Her çocuk biriciktir, her çocuk farklıdır." anlayışı ile çıktığımız bu yolda çoklu zeka kuramını temel aldık. Her birey dünyaya aynı zeka ile gelir, çevesel faktörler sonucunda bazı zekalar daha baskın hale gelir. Tüm zekalar aynı değerdedir. Bizler de bunun bilincinde olup öğretim sürecimizde bireysel farklılıklara uygun farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak çocukların baskın zekalarını kullanmalarını ve farklı zekalarını geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Atlas Altınoluk Koleji olarak okul öncesi eğitimde amacımız sevgiyi ön planda tutarak çocuklarımızın vatan, millet, bayrak, aile, ve insan sevgisini benimseyen milli ve manevi değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, dürüst, çağdaş, hak ve sorumluluklarını bilen saygılı, hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamaktır. Belirtmiş olduğumuz kazanımlar doğrultusunda Atlas Altınoluk Koleji Okul Öncesi Eğitimimizi yıl içerisinde tamamlayarak gerek akademik gerekse sosyal duygusal ve öz bakım becerileri açısından ilköğretime başlayacak donanıma sahip ÇİFT KANATLI NESİLLER YETİŞTİRMEYE devam ediyoruz.

 

ASİL GEÇMİŞTEN AYDINLIK GELECEĞE...